HALS - Pojedinačno prvenstvo, Varaždin, 13.10.2019.