Mladostaši u Splitu, 17.7.2018

Na mitingu u Splitu, u iznimno slaboj konkurenciji, zabilježili smo i neke rezultate Mladostaša:

110 prepone, seniori:
2. Jan Marković - 16.49

koplje, seniori:
1. Saša Milošević - 61.90
2. Arno Marković - 58.70
4. Leon Tonković - 42.52